Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Serdecznie zapraszamy na szkolenie

logo

Diagnostyka zakażeń cz.2
Szkolenie w formie e-learningowej
10 punktów edukacyjnych "twardych"

>>Zapisy - kliknij tutaj<<

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line o tematyce zakażeń i zarażeń. Razem z wykładowcami będącymi ekspertami w swoich dziedzinach przygotowaliśmy dla Państwa kilka ciekawych tematów. Cały czas zmagamy się z pandemią SARS-CoV-2, a co z innymi zakażeniami? Czy zmieniły się trendy? Co z problemem koinfekcji? Te i inne zagadnienia porusza w swoim wystąpieniu Doc. Edyta Podsiadły. Polecamy bardzo ciekawy wykład dotyczący wieloukładowego zespołu zapalnego powiązanego z COVID-19 u dzieci (PIMS-TS/MIS-C), w którym dr. Magdalena Okarska-Napierała, z punktu widzenia klinicznego przedstawia ten złożony problem.Doc. Tomasz Chmielewski i dr Agnieszka Pawełczyk natomiast przedstawiają ciągle aktualne zagadnienia dotyczące Boreliozy i Toksoplazmowy, ich diagnostyki laboratoryjnej
i interpretacji wyników.
Szkolenia przeznaczone są dla pracowników laboratoriów, lekarzy oraz studentów, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie mikrobiologii. Nasze szkolenia stanowią dobre uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy przed egzaminem specjalizacyjnym.

WYKŁADOWCY:

EDYTA PODSIADŁY - doktor habilitowany nauk medycznych, diagnosta laboratoryjny, nauczyciel akademicki i badacz, specjalista IIo w dziedzinie mikrobiologii medycznej. Kierownik Laboratorium Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w praktycznej mikrobiologii jak również jako wykładowca akademicki.

TOMASZ CHMIELEWSKI – doktor habilitowany nauk medycznych, prof. NIZP PZH-PIB. Diagnosta laboratoryjny, epidemiolog.W  NIZP PZH-PIB zajmuję  się wybranymi chorobami odzwierzęcymi przenoszonymi przez wektor, takimi jak borelioza z Lyme, riketsjozy (gorączki plamiste), gorączka Q, bartonelozy, ludzka granulocytarna anaplazmoza. Od początku swojej pracy zajmował się zagadnieniami dotyczącymi oceny sytuacji epidemiologicznej wyżej wymienionych chorób w poszczególnych latach z uwzględnieniem zapadalności i sezonowości zachorowań, oceną częstości ich występowania wśród osób należących do grup zwiększonego ryzyka zachorowania w związku z wykonywanym zawodem, charakterystyką tych patogenów z uwzględnieniem możliwości wykorzystania uzyskanych wyników do celów epidemiologicznych oraz oceny zagrożenia dla ludzi i zwierząt.

MAGDALENA OKARSKA-NAPIERAŁA – doktor nauk medycznych, lekarz. Jest pediatrą i pracuje w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pandemii COVID-19 zajmuje się naukowo wpływem zakażenia SARS-CoV-2 na zdrowie dzieci, w szczególności wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19. Dr Okarska-Napierała jest współzałożycielką krajowego rejestru chorób zapalnych dzieci (projekt MOIS-CoR) oraz współautorką polskich wytycznych postępowanie w PIMS/MIS-C. 

AGNIESZKA PAWEŁCZYK - doktor nauk biologicznych, diagnosta laboratoryjny, adiunkt w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM (od 2003 roku), nauczyciel akademicki i badacz. Zajmuje się problemami zaburzeń układu immunologicznego w następstwie zakażeń i zarażeń. Posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie wykrywania i epidemiologii chorób zakaźnych i pasożytniczych. Autorka licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Laureatka nagród i wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną (Rektora UW, Rektora WUM, FNP). Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Wszystkie wykłady są w formie prezentacji z narracją wykładowcy. 

UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMUJE DOSTĘP DO:

-wykładów w formie prezentacji z narracją wykładowcy,

-slajdów prezentacji

-materiałów szkoleniowych w formie pdf.

W PROGRAMIE:

  1. Zakażenia w dobie Covid-19
  2. Diagnostyka toksoplazmozy - problem nadal aktualny
  3. Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19 (PIMS-TS/MIS-C)
  4. Borelioza z Lyme – badania laboratoryjne i ich interpretacja

UŻYTKOWNIK MOŻE WYKUPIĆ DOSTĘP DO SZKOLENIA NA 30, 60 LUB 90 DNI. 

Czas dostępu 30 dni - cena brutto 159,90 PLN (cena netto 130 PLN)
Czas dostępu 60 dni - cena brutto 246,00 PLN (cena netto 200 PLN)
Czas dostępu 90 dni - cena brutto 290,00 PLN (cena netto 235,77 PLN)
 *Cena netto obowiązuje dla instytucji zwolnionych z podatku VAT (szpitale, przychodnie itp.)

ABY ODBYĆ SZKOLENIE NALEŻY:

1. Wypełnić formularz w zakładce zapisy:  https://www.medicalupdate.pl/dz2rej

2. Zalogować się na stronie   https://medicalupdate24.pl (w przypadku nowych użytkowników należy utworzyć nowe konto)

3.Po zalogowaniu na stronie   https://medicalupdate24.pl w zakładce Twoje Szkolenia wybieramy Otwórz szkolenie "Diagnostyka zakażeń cz.2" a następnie wybieramy ten sam czas dostępu co w punkcie 1 i klikamy WYBIERZ.  następnie przycisk DALEJ, a na końcu UZYSKAJ DOSTĘP

Po weryfikacji płatności otrzymacie Państwo maila z informacją o przyznaniu dostępu do szkolenia. Prosimy o sprawdzanie skrzynki SPAM, gdyż tam też mogą trafiać te wiadomości.

PUNKTY EDUKACYJNE:
Szkolenie będzie kończyło się testem i jest to szkolenie, za który diagności laboratoryjni otrzymują 10 PUNKTÓW edukacyjnych tzw. "twardych". Są to punkty, których według rozporządzenia, jako diagności musimy zebrać minimum 50 w ciągu 5 lat.

SZKOLENIE DOSTĘPNE NA STRONIE OD 18 LISTOPADA 2021

JEDNOSTKA SZKOLĄCA: Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach