ZAŚWIADCZENIA od stycznia 2023 zaświadczenie będą wysyłane mailowo raz w miesiącu.
Ostatnia wysyłka zaświadczeń: 14 maja 2024. Kolejna wysyłka zaświadczeń: 12-13 czerwca 2024.

"Diagnostyka hematologiczna neonatologiczna i pediatryczna"

20 punktów edukacyjnych

Diagnostyka laboratoryjna - analiza przypadków cz.1

20 punktów edukacyjnych

"Niedokrwistości hemolityczne"

25 punktów edukacyjnych

Diagnostyka zakażeń cz.3

12 punktów edukacyjnych

Transfuzjologia laboratoryjna cz.5  

16 punktów edukacyjnych

Transfuzjologia laboratoryjna cz.4

14 punktów edukacyjnych

Sekwencjonowanie Nowej Generacji w diagnostyce laboratoryjnej

20 punktów edukacyjnych

"Diagnostyka toksykologiczna"

10 punktów edukacyjnych

"Niedokrwistości mikrocytarne"

15 punktów edukacyjnych

"Niedokrwistości makrocytarne"

15 punktów edukacyjnych

Terminarz szkoleń na 2024 r.

 

Szkolenia on-line dostępne w 2024 r.
Nazwa szkolenia  od kiedy
Niedokrwistości hemolityczne kontynuacja z 2023
Niedokrwistości mikrocytarne kontynuacja z 2023
Niedokrwistości makrocytarne kontynuacja z 2023
Transfuzjologia laboratoryjna cz.4 kontynuacja z 2023
Transfuzjologia laboratoryjna cz.5 kontynuacja z 2023
Diagnostyka zakażeń cz.3 kontynuacja z 2023
Diagnostyka toksykologiczna kontynuacja z 2023
Sekwencjonowanie Nowej Generacji w diagnostyce laboratoryjnej kontynuacja z 2023
Diagnostyka laboratoryjna - analiza przypadków cz.1 kontynuacja z 2023
Diagnostyka hematologiczna neonatologiczna i pediatryczna 1 kwartał 2024
Transfuzjologia laboratoryjna cz.6 2 kwartał 2024
Transfuzjologia laboratoryjna cz.7 3 kwartał 2024
Diagnostyka laboratoryjna - analiza przypadków cz.2 3 kwartał 2024